26 Kasım 2012 Pazartesi

TOPLUMSAL KONTROL VE SAPMA


TOPLUMSAL KONTROL (DENETİM)

Belli davranışı gerçekleştirme konusunda toplumun bireye uyguladığı baskıya toplumsal kontrol denir.

TOPLUMSAL KONTROLÜN ÖZELLİKLERİ

a.       Bireylere kendi üzerlerinde bir otoritenin var olduğunu kabul ettirir.
b.      Toplumsal denetimin kaynağı toplumsal yaşamdır ve her toplumda görülür.
c.       Toplumsal denetimin amacı toplumun düzenliliğini ve devamlılığını sağlamaktır.
d.      Toplumdan topluma ve aynı toplum içerisinde zamanla değişir.
e.      Toplumsal norm ve toplumsal değerleri birer araç olarak kullanır.
f.        Toplum içerisindeki disiplinsiz davranışları önler.
g.       Kişilerin hak ve özgürlüklerini korur.

UYARI : Eğer toplumsal kontrol yasal bir yaptırım gücüne sahipse resmi, sahip değilse gayri resmi kontrol adını alır.TOPLUMSAL SAPMA

Bir toplumda hakim olan değer ve normlara aykırı davranmaktır.

Toplumsal sapma ortaya çıkardığı sonuca göre ikiye ayrılır.

1. Olumlu Sapma : Toplumun değer ve normlarına karşı çıkıp, kötü olan bir durumu daha iyi hale getirmektir. Burada önemli olan olayın sonucudur.
Örneğin insanların kölelik sistemine başkaldırması bir sapmadır fakat bu sapma sonucunda insanların özgürlüklerine kavuşması sonucu bakımından iyi olduğu için olumlu bir sapmadır.

2. Olumsuz Sapma : Toplumun değer ve normlarana aykırı davranmaktır. Sonucu ve uymaması bireye sıkıntıya sokar. Örneğin sigara içilmeyen bir yerde sigara içmek bir sapmadır.

3 yorum: